Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, d'un/a tècnic/a superior de serveis econòmics

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió d'un/a tècnic/a superior de serveis econòmics

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 2 de novembre de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior de Serveis Econòmics (A1), escala administració general, mitjançant sistema concurs-oposició i constitució d’una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 12 de novembre de 2020 fins el 10 de desembre de 2020.

Darrera actualització: 11.11.2020 | 18:57
Darrera actualització: 11.11.2020 | 18:57