Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior de serveis econòmics

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior de serveis econòmics

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 13 de gener de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior de serveis econòmics, mitjançant sistema concurs-oposició i constitució d’una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins dimecres 19 de febrer de 2020.

Nota informativa sobre la convocatòria pública de la plaça de tècnic/a superior de Serveis Econòmics A1

Reanudació de la convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de serveis econòmics

Convocatòria de les proves del procés selectiu d'un/a tècnic/a superior de Serveis Econòmics

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior de Serveis Econòmics

Darrera actualització: 14.07.2020 | 15:00
Darrera actualització: 14.07.2020 | 15:00