Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent

Bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 2 de març de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d’arquitecte/a tècnic/a o equivalent del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), escala d’administració especial, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Nota informativa sobre la convocatòria pública de la plaça d'arquitecte/a tècnic o equivalent A2

Reanudació del procés selectiu per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent

Per Decret de Presidència 113/2020, de data 3 de juny de 2020, s'ha acordat reprendre el procés selectiu per a la provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent, el qual va ser suspès per imperatiu legal en virtut del Reial Decret 463/2020, el passat 14 de març a causa de la declaració d'estat d'alarma.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins dimarts 7 de juliol de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció i provisió de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció i provisió de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a A2

Darrera actualització: 08.09.2020 | 15:23
Darrera actualització: 08.09.2020 | 15:23