Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent

Bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 2 de març de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d’arquitecte/a tècnic/a o equivalent del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), escala d’administració especial, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Nota informativa sobre la convocatòria pública de la plaça d'arquitecte/a tècnic o equivalent A2

Darrera actualització: 23.03.2020 | 11:38
Darrera actualització: 23.03.2020 | 11:38