Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'administratiu/va C1

Bases de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'administratiu/va C1

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 3 de febrer de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de l’escala d’administració general, de la plaça d’administratiu/va, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins dimecres 11 de març de 2020.

Nota informativa sobre la convocatòria pública de la plaça d'administratiu/va (C1)

Reanudació de la convocatòria per a la selecció d'un administratiu/va C1

Llista provisonal d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva

Nomenament tribunal de les proves de la convocatòria per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'administratiu/va C1

Darrera actualització: 02.09.2020 | 16:09
Darrera actualització: 02.09.2020 | 16:09