Convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/ques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2)

Bases que regeixen el procés selectiu per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/ques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2)

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per la creació d’una borsa d’Enginyer/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en enginyeria (subgrup A2), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos i convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’enginyer/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2),

Llista definitiva d'admesos i exclosos per a la creació d'una borsa de d'enginyers/eres tècnics/tècniques o graduats en Enginyeria (subgrup A2)

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/ques A2

Darrera actualització: 19.10.2020 | 13:54
Darrera actualització: 19.10.2020 | 13:54