Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/res social o habilitats/ades

Bases que regeixen el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/res social o habilitats/ades

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball de Treballadors/es social o habilitats/des, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants de l’àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal del Moianès.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos i data de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/res Social o habitalitats/des

Llista definitiva d'admesos i exclosos per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/res Social o habitalitats/des

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de de Treballadors/res Socials o habilitats/des

Darrera actualització: 29.09.2020 | 14:31
Darrera actualització: 29.09.2020 | 14:31