Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/ades en Educació Social o habilitats/ades

Bases que regeixen el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 11 de maig de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès.

Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de dijous 11 de juny de 2020 i fins dijous 9 de juliol de 2020.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 07:29
Darrera actualització: 11.06.2020 | 07:29