Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/ades en Educació Social o habilitats/ades

Bases que regeixen el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 11 de maig de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès.

Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de dijous 11 de juny de 2020 i fins dijous 9 de juliol de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats/des

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats/des

Canvi en el tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació social o habilitats/des, per cobrir necessitats de l'Àrea de Serveis a les Persones del CCMoianès

Per causes sobrevingudes i d'urgència un dels membres del Tribunal qualificador de dit procés selectiu, la Presidenta del Tribunal, no podrà assistir al procés selectiu esmentat. Vist que tant els candidats com la resta del Tribunal estan confirmats, és necessari modificar i nomenar un nou President del Tribunal esmentat.

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació Social o habilitats/des

Darrera actualització: 08.09.2020 | 15:33
Darrera actualització: 08.09.2020 | 15:33