Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes (subgrup A1)

Bases que regeixen el procés selectiu per a la creació d'una borsa de trball d'arquitectes (subgrup A1)

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 11 de maig de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de dijous 11 de juny de 2020 i fins dijous 9 de juliol de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1)

Atès que el passat 9 de juliol de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part a la convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del consell comarcal del moianès. Per decret de Presidència 2020-188, de data 7 d’agost de 2020, s’ha resolt.

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1)

Atès que el passat 7 d’agost de 2020, va tenir lloc la publicació de l’anunci del Decret d’admesos i exclosos provisional dels aspirants al procés selectiu per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del consell comarcal del moianès. Per decret de Presidència 2020-0207, de data 26 d’agost de 2020, s’ha resolt la llista definitiva.

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes (subgrup A1)

Darrera actualització: 07.09.2020 | 09:04
Darrera actualització: 07.09.2020 | 09:04