Convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ENGINYER/A TÈCNIC/A (A2), i provisió definitiva del lloc de treball d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases específiques reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ENGINYER/A TÈCNIC/A (A2), i provisió definitiva del lloc de treball d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal

Mitjançant acord de Ple de data 4 d’octubre de 2021, s’aprova la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ENGINYER/A TÈCNIC/A (A2), i provisió definitiva del lloc de treball d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins el 16 de novembre de 2021.

Per presentar la sol·licitud podeu utilitzar la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Moianès. ACCEDIR A LA INSTÀNCIA

Darrera actualització: 22.10.2021 | 09:40
Darrera actualització: 22.10.2021 | 09:40