Convocatòria del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d'Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe 2a, i constitució de la borsa de treball.

Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d'Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe 2a, i constitució de la borsa de treball.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 2 d’agost de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d’Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe segona, i constitució de borsa de treball.

Convocatòria del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d'Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe 2a, i constitució de la borsa de treball.

Havent-se publicat al DOGC la convocatòria del procés selectiu, s'obre el termini per a presentar sol·licituds. Aquestes es poden presentar fins el dia 31 d'agost de 2021.

Llista provisional d'admesos i data de la convocatòria de les proves del procés selectiu del lloc de treball d'Intervenció de l'agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:58
Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:58