Convocatòria del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d'Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe 2a, i constitució de la borsa de treball (segona convocatòria)

Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat d'Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe 2a, i constitució de la borsa de treball.

Mitjançant Decret de Presidència 2021-0367 de data 7 d’octubre de 2021, s’ha aprovat una nova convocatòria pública, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la cobertura interina del lloc de treball d’Intervenció de l’agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès i constitució d’una borsa de treball.

Havent-se publicat al DOGC la convocatòria del procés selectiu, s'obre el termini per a presentar sol·licituds. Termini: fins el dia 10 de novembre de 2021.

Per presentar la sol·licitud podeu utilitzar la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica del Consell Comarcal del Moianès. ACCEDIR A LA INSTÀNCIA

______

Llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu i Convocatòria.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a cobrir interinament el lloc de treball agrupat d'intervenció

Darrera actualització: 15.11.2021 | 08:31
Darrera actualització: 15.11.2021 | 08:31