Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'arquitectes (subgrup A1)

Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'arquitectes (subgrup A1)

Bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'arquitectes (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès. Termini de presentació: del 23 de febrer al 14 de març de 2019.

Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu per a la creació d'una borsa d'arquitectes

Llista provisional d'admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per a la creació d'una borsa d'arquitectes (subgrup A1), per cobrir possibles necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

Llista definitiva admesos/exclosos i convocatòria de la realització de les proves per a la creació d'una borsa d'arquitectes

Llista definitiva admesos/exclosos i convocatòria de proves per a la creació d'una borsa d'arquitectes (subgrup A1), per cobrir possibles necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

Acta del Tribunal Qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de tècnics/tècniques superiors/ores en arquitectura (subgrup A1)

Acta del Tribunal Qualificador de la convocatòria pública per la creació d'una borsa de tècnics/tècniques superiors/ores en arquitectura (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 29.05.2019 | 17:07
Darrera actualització: 29.05.2019 | 17:07