Anunci de les bases i convocatòria, per màxima urgència, del procés selectiu per a la provisió d'un/a enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en enginyeria.

Bases i convocatòria, per màxima urgència, del procés selectiu per a la provisió d'un/a enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en enginyeria

Mitjançant decret de Presidència 239/2019, de data 7 d’octubre de 2019, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 20 de maig de 2019, s’han aprovat bases específiques que han de regir la convocatòria, per màxima urgència, per a la selecció d’un enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en Enginyeria (subgrup A2), o habilitat, del Consell Comarcal del Moianès, i per a la creació d’una borsa per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: de l'11 d'octubre al 17 d'octubre de 2019.

Darrera actualització: 10.10.2019 | 12:48
Darrera actualització: 10.10.2019 | 12:48