Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades

VALORACIÓ DELS SERVEIS 

Pel que fa la valoració dels serveis, des del Consell Comarcal del Moianès es fa una valoració mensual, de moment només dels serveis relacionats amb les àrees de PROMOCIÓ ECONÒMICA: FORMACIÓ, SERVEI d’OCUPACIÓ DEL MOIANÈS i EMPRENEDORS i  EMPRESES, així com el servei d'ACOLLIDA, que són els serveis que estan certificats amb el sistema de gestió d’acord amb la norma ISO 9001:2015, i que per tant requereixen de manera obligatòria d'un sistema de control de satisfacció i valoració dels serveis per part dels usuaris.

L'objectiu principal és el de mantenir un nivell òptim de satisfacció de l'usuari derivat de les nostres prestacions de serveis; aquest objectiu s'anirà ampliament paulatinament a les altres àrees del Consell Comarcal del Moianès. 

Mensualment es fan unes enquestes als usuaris d'aquests serveis, en les que es recull també una puntuació global del servei. L'indicador per a assolir l'objectiu és que: les valoracions mitjanes han de ser superiors als 4 punts sobre 5. En tots els casos l'objectiu queda assolit.

Adjuntem a continuació els resultats assolits per cada un dels serveis esmentats, del quals també n'adjuntem l'enquesta mencionada: 

1. Enquesta global SERVEI D'ACOLLIDA de l'entitat - enllaç a l'enquesta

Resultats: 

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,83
Febrer 4,67
Març 4,83
Abril 4,6
Maig 4,8
Juny 4,67
Juliol 4,33
Agost 4,5
Setembre 4,33
Octubre 4,6
Novembre 4,33
Desembre 4,22
Total acumulat:  4,59
Valor objectiu 4

 

2. Enquesta SERVEI DE FORMACIÓ de l'entitat  - enllaç a l'enquesta

Resultats: 

Mesos Puntuació mitja
Gener  4
Febrer 4,2
Març 4,3
Abril 4,6
Maig 4,7
Juny 4,5
Juliol 4,6
Agost 4
Setembre 4,4
Octubre 4,7
Novembre 4,4
Desembre 4
Total acumulat:  4,4
Valor objectiu 4

 

3. Enquesta SERVEI D'OCUPACIÓ de l'entitat  - enllaç a l'enquesta

Resultats: 

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,4
Febrer 4,4
Març 4,67
Abril 4
Maig 4,2
Juny 4,2
Juliol 4
Agost 4,5
Setembre 4,4
Octubre 4,75
Novembre 4,31
Desembre 4,2
Total acumulat:  4,35
Valor objectiu 4

 

4. Enquesta SERVEI d'EMPRENEDORS I EMPRESES de l'entitat  - enllaç a l'enquesta

Resultats: 

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,85
Febrer 4,98
Març 5,00
Abril 4,82
Maig 4,95
Juny 4,52
Juliol 4,59
Agost 4,58
Setembre 4,85
Octubre 4,90
Novembre 4,96
Desembre 4,52
Total acumulat:  4,82
Valor objectiu 4

 

5. Mitjana de puntuació de totes les enquestes

Fem aquí un recull globals dels resultats de les 4 enquestes anteriors:

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,52
Febrer 4,56
Març 4,7
Abril 4,5
Maig 4,66
Juny 4,47
Juliol 4,38
Agost 4,39
Setembre 4,49
Octubre 4,73
Novembre 4,5
Desembre 4,14
Total acumulat:  4,54
Valor objectiu 4

___________________________________________________________

 

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Respecte a les queixes i suggeriments, no és habitual rebre’n gaires. No n’hi ha cap a destacar, però sí que podem dir que la queixa més repetitiva ha estat amb relació a la velocitat d’internet als espais de Can Carner, Seu del Consorci i el Consell Comarcal del Moianès, i per tant aquesta si que cal mencionar-la.

Adjuntem una taula per l'any 2019 de les queixes i suggeriments rebudes, segons el tipus i si han derivat o no en acció de millora: 

Obertes Tancades Incidèncires Queixes Suggeriments Acció de millora
0 25 15 8 2 2

Totes les queixes, incidpències i suggeriments rebuts es troben tancats i contrastats. 

- Les incidències són majoritàriament de persones que es volen donar de baixa del nostre butlletí digital, i en menor grau de persones que han tingut algun problema alhora que se'ls hagi donar hora per un servei, que se'ls ha fet esperar més del que consideraven necessari... 

- Les queixes, com dèiem, són totes elles relacionades amb la velocitat d'Internet a l'edifici de Can Carner - seu del Consorci del Moianès, així com problemes amb el wifi, servidor, i altres problemes informàtics.

- De suggeriments n'hem rebut dos, els quals, han derivat tos dos en accions de millora. El primer, la creació d'una agenda institucional a la web del Consell Comarcal, i el segon en relació a l'activació del butlletí digital automàtic de la web del Consell Comarcal, que es va posar en actiu al desembre del 2019, i ja portem 25 subscriptors.

 

 

Darrera actualització: 09.03.2020 | 17:25
Darrera actualització: 09.03.2020 | 17:25