Participació ciutadana

Participació ciutadana

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018, actual marc de referència de les actuacions del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. En l’actualitat s’està treballant per l’actualització d’aquest Pla d’Acció Territorial i per l’elaboració i redacció del Pla Estratègic del Moianès i el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès (PAC), amb la voluntat també d’implicar-hi a la ciutadania.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

Els estudis més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania són els següents: (per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs pdoeu contactar amb ccmn.consell@ccmoianes.cat -en l'actualitat estem treballant en l'elaboració d'una normativa de les posssibilitats de participar).

 • Les potencialitats d’una nova comarca, la cultura al Moianès 5 de febrer de 2020

  Per assolir un desenvolupament del Moianès en tots els camps (social, econòmic, territorial i mediambiental) i de manera sostenible, cal considerar la cultura com un factor central en la generació de qualitat de vida, benestar i cohesió social, identitat col·lectiva i atractivitat.

 • Diagnosi Juvenil del Moianès 4 de febrer de 2020

  Aquesta diagnosi és la que ens ha de permetre elaborar el Pla Comarcal de Joventut del Moianès.

 • Pla del teixit associatiu de la comarca del Moianès 3 de febrer de 2020

  Els objectius d’aquest pla va ser actualitzar la informació i les dades de les entitats; conèixer la visió de les entitats i dels Ajuntaments respecte a la situació actual de les associacions; i identificar les seves necessitats, recollint les demandes i expectatives envers el nou Consell Comarcal del Moianès. Per això, es va fer una taula participativa i enquestes a totes les entitats de la comarca.

 • Creació del Consell de la Gent Gran del Moianès 2 de febrer de 2020

  A partir de la trobada de Casals i Associacions de la gent gran del Moianès realitzada l’any 2019, es detecta la necessitat de comptar amb un espai comú per les diferents entitats de gent gran del territori.

 • I Pla d’Igualtat de Gènere del Moianès 1 de febrer de 2020

  Per dur a terme aquest pla es va crear una comissió tècnica, es van fer enquestes a tota la població (van contestar unes 300 persones) i també es va fer una taula participativa amb les entitats de dones del Moianès.

 • Estudi de la millora del transport públic a la comarca del Moianès 31 de gener de 2020

  Per nodrir aquest estudi des de la visió ciutadana, el Consell Comarcal del Moianès va elaborar a finals de l’any 2019 i a principis del 2020 dues enquestes sobre la millora del transport públic a la comarca.

 • Estudi d'actualització de la quantificació de la segona residència al Moianès i el seu impacte econòmic 29 de gener de 2020

  El Consell Comarcal del Moianès va organitzar el 5 de novembre de 2019 una trobada amb empreses de la comarca dels sectors turístic, comercial i de serveis per tal de conèixer la seva participació de la segona residència.

   

Darrera actualització: 15.02.2020 | 12:13
Darrera actualització: 15.02.2020 | 12:13