Àrea 1. Serveis a les persones

 • Serveis socials bàsics

 • Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

 • Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

 • Programa individual d'atenció a la dependència

 • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

______________________________________________________________________

Consellera / Cap d'àrea: Laura Juncadella Roca.
Consellera de serveis socials: Laura Juncadella Roca.
Consellera de dinamització comunitària, salut, migracions i gent gran: Dolors Elias Balaguer
Consellera d'Igualtat i teixit associatiu: Laia Bonells Oliver
Consellera de Joventut i Esports:  Maria Balaguer Prat

Àmbits de la conselleria: Serveis Socials, Dinamització comunitària, Salut, Migracions, Gent Gran, Igualtat de gènere, Teixit associatiu, Joventut i Esports


- Serveis socials bàsics:

 • Atenció i intervenció directe els municipis equip de serveis socials bàsics (treballadora social, educadora social i treballadora familiar).
 • Servei d'Atenció Domiciliària.
 • Servei de transport adaptat.

- Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS):

 • Servei que té com a objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants, adolescents i famílies amb unes necessitats específiques.
 • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat 

- Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS)

 • Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.
 • Espai grupal d'intervenció socioeducativa.
 • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat 

- Programa individual d'atenció a la depenència:

 • Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents.

- Servei d'Orientació Jurídica (SOJ):

 • Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. 

Adreça electrònica de contacte de l'àrea: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

Darrera actualització: 23.02.2021 | 20:47