Àrea 1. Serveis a les persones

· Serveis socials bàsics

· Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

· Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

· Programa individual d'atenció a la dependència

· Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

______________________________________________________________________

Consellera / Cap d'àrea: Laura Juncadella Roca.
Consellera de serveis socials: Laura Juncadella Roca.
Consellera de dinamització comunitària, salut, migracions i gent gran: Dolors Elias Balaguer
Consellera d'Igualtat i teixit associatiu: Laia Bonells Oliver
Consellera de Joventut i Esports:  Maria Balaguer Prat

Àmbits de la conselleria: Serveis Socials, Dinamització comunitària, Salut, Migracions, Gent Gran, Igualtat de gènere, Teixit associatiu, Joventut i Esports


- Serveis socials bàsics:

  • Atenció i intervenció directe els municipis equip de serveis socials bàsics (treballadora social, educadora social i treballadora familiar).
  • Servei d'Atenció Domiciliària.
  • Servei de transport adaptat.

- Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS):

  • Servei que té com a objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants, adolescents i famílies amb unes necessitats específiques.
  • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat 

- Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS)

  • Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.
  • Espai grupal d'intervenció socioeducativa.
  • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat 

- Programa individual d'atenció a la depenència:

  • Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents.

- Servei d'Orientació Jurídica (SOJ):

  • Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. 

Adreça electrònica de contacte de l'àrea: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

Darrera actualització: 15.10.2021 | 12:26