- Dinamització comunitària

Igulatat

 • Servei d'informació i atenció a al dona (SIAD)

 • Organització d'activitats amb perspectiva de gènere

 • Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

Migracions

 • Servei d'informació i atenció en temes d'estrangeria (SIATE)

 • Servei d'acollida

Gent gran

 • Serveis de dinamització de la gent gran

____________________________________________________________________

Consellera / Cap d'àrea: Laura Juncadella Roca.
Consellera de serveis socials: Laura Juncadella Roca.
Conseller/a de Joventut, Esports i Teixit associatiu: Maria Balaguer Prat, Àlex Casals Sansolí.
Consellera de Salut, Igualtat, Migracions, Gent gran: Dolors Elias Balaguer.
Àmbits de la conselleria: Serveis socials, Joventut, Esports, Teixit associatiu, Salut, Igualtat de gènere, Migracions, Gent gran, Dinamització comunitària.


- Igualtat:

Servei d'Informació i atenció a la Dona (SIAD)

 • Servei psicològic (cada setmana)
 • Assessorament jurídic (un cop al mes)

Organització d'activitats amb perspectiva de gènere

Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

- Migracions:

Servei d'informació i atenció en temes d'estrangeria (SIATE)

Servei d'Acollida: Un servei que s'ofereix per promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d'oportunitats entre la cituadania. 

 • Organització dels mòduls d'acollida: Mòdul de català / Mòdul sobre coneixements laborals / Mòdul sobre coneixement de la societat catalana.

- Gent gran:

Serveis de dinamització de la gent gran: Servei que té com a objectiu implementar el Plan d'Acció de la gent gran del Moianès.

 • Organització d'activitats en els diferents municipis (tallers, caminades...)
 • Elaboració de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans
 • Creació del Consell de la Gent Gran del Moianès

Adreça electrònica de contacte de l'àrea: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

 

 

Darrera actualització: 09.03.2020 | 09:29