Comissió Especial de Comptes

Es crea la Comissió Especial de Comptes que té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals del Consell Comarcal i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Es nomenen com a membres de la Comissió Especial de Comptes els següents consellers, en les representacions que s’indiquen:

 • Grup ERC-AM:
  • Sr Vicenç Sánchez
  • Suplent Sr Enric Vilatersana
 • Grup CiU:.
  • Sra Maria Tarter
  • Suplent: Sr Jordi Vila Grup
 • Coalició Candidatura de Progrés:
  • Sr José L Roger
  • Suplent : Sra Carme Tantiñà
 • Grup Agrupació d’Electors Castell en Positiu:
  • Sr Isaac Burgos 

Periodicitat : Segons disponibilitat dels comptes per examinar

Vot :  S’adoptarà les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius de cada grup polític.

Darrera actualització: 21.04.2016 | 18:06
Darrera actualització: 21.04.2016 | 18:06