Convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat 2020

Dimarts, 29 de desembre de 2020 a les 12:00

Mitjançant Decret de Presidència 2020-0333 de 10 de novembre s'obre la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat 2020.

El termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

Termini de presentació de sol·licituds: des del 20 de novembre de 2020 fins a 3 de desembre de 2020.

Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió d'ajuts econòmics per al transport adaptat 2020

Anunci sobre la resolució definitiva de concessió d'ajuts econòmics per al transport adaptat 2020

Darrera actualització: 29.12.2020 | 12:54