Anunci de les bases reguladores del procediment de preselecció de 3 persones per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil

Anunci de les bases reguladores del procediment de preselecció de 3 persones per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil

Anunci de les bases reguladores del procediment de preselecció de 3 persones en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès en el marc de la convocatòria per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol)

Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de 3 joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil

En compliment del que es preveu a les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció de 3 joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil, en el marc de la convocatòria per a l'any 2018, de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol), aprovades pel Ple celebrat el dia 15 d'octubre de 2018 i publicades al BOPB de 18 d'octubre de 2018 i a la pàgina web del Consell Comarcal.

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció de 3 joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya

Darrera actualització: 30.10.2018 | 14:10
Darrera actualització: 30.10.2018 | 14:10