Anunci del procés selectiu Arquitecte/a per al Consell Comarcal del Moianès

Procés selectiu Arquitecte/a del Consell Comarcal

Bases que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí d'una plaça de funcionari/ària de carrera- Arquitecte/a (A2), escala d'administració especial, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'àrea de territori.

Termini de presentació: de l'1 de setembre fins al 20 de setembre (inclosos)

Llistat admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu Arquitecte/a

Convocatòria dels aspirants a la realització de les proves que consta el procés selectiu d'Arquitecte/a.

Darrera actualització: 17.11.2017 | 18:13
Darrera actualització: 17.11.2017 | 18:13