Àrea 4. Atenció a les persones i dinamització comunitària

 • Ensenyament i projectes de dinamització comunitària 
 • Joventut , esports i teixit associatiu 
 • Benestar social i salut 

Adreça electrònica de l'àrea: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

Els serveis, projectes i competències de l'Àrea d'Atenció a les persones i dinamització comunitària són: 

1. ENSENYAMENT

A partir del curs escolar 2017-2018 el Consell Comarcal ha començat a prestar les següents competències delegades per part del Departament d'Ensenyament.

 • Ajudes individuals de menjador
 • Servei de transport escolar obligatori i no obligatori
 • Servei escolar de menjador
 • Gestió de projectes educatius a nivell comarcal (educació a temps complet, edu.moianès...)
 • Formació instrumental i reglada (nivells oficials de català, preparació per a les proves d'accés a grau superior i a grau mig...)

Adreça electrònica de contacte: ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat

__________________

2. SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

    2.1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS

 • Coordinació equips de serveis socials bàsics dels 10 municipis del Moianès (Treballadora social i Educadora social)
 • Servei bàsic d'atenció socials als 10 municipis (treball social i educació social)
 • Servei d'atenció domiciliària (SAD)
 • Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial (SIS -Centre obert) - ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat
 • Serveis residencials d'estada limitada (acolliment urgència social / residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social)

    2.2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

 • Equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA) - ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat
 • Transport adaptat
 • Serveis i projectes de dinamització comunitària
 • Gent gran: Programa de Dinamització de la gent gran

    2.3. PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ A LA DEPENÈNCIA

 • Informació sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents

    2.4. SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)

 • Servei psicològic
 • Assessorament jurídic
 • Activitats i formació en matèria d'igualtat

Cal demanar cita prèvia.

    2.5. SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ)​

Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. Cal demanar cita prèvia.

Adreça electrònica de contacte: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

__________________

3. ÀMBIT JOVENTUT

    3.1. SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL MOIANÈS

 • Seguiment de les activitats d'educació en el lleure on hi participen menors de 18 anys
 • Seguiment i inspeccions en matèria d'instal·lacions juvenils
 • Oficina Comarcal de Joventut
 • Desplegament de les polítiques de joventut comarcals
 • Suport als ajuntaments de la comarca per al desenvolupament de polítiques locals de joventut (tècnics i regidors)
 • Suport i assessorament a les entitats joves de la comarca

Adreça electrònica de contacte: ccmn.joventut@ccmoianes.cat

    3.2. PUNT D'INFORMACIÓ GARANTIA JUVENIL - XARXA IMPULSORS DE GARANTIA JUVENIL

 • Informació sobre Garantia Juvenil i programes formatius d'inserció
 • Suport en la inscripció al sistema de Garantia Juvenil
 • Orientació acadèmica i laboral

Cal demanar cita prèvia. Adreça electrònica de contacte: ccmn.garantia@ccmoianes.cat

__________________

4. SERVEI D'ACOLLIDA A LES PERSONES MIGRADES

 • Servei d'informació i atenció en temes d'estrangeria (SIATE)
 • Projectes de convivència i acollida
 • Formació bàsica

Cal demanar cita. Adreça electrònica de contacte: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

__________________

5. PROGRAMES MIXTES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ

El Consell Comarcal des de la seva creació ha executat programes del Servei d'Ocupació de Catalunya per fomentar l'ocupació de col·lctius amb risc d'exclusió (Programa Treball i Formació, Programes Joves en pràctiques beneficiaris de la garantia juvenil...)

Adreça electrònica de contacte: ccmn.promeconomica@ccmoianes.cat

Darrera actualització: 22.01.2019 | 10:20