Àrea 3. Promoció econòmica i activitat econòmica

 • Promoció de l’ ocupació , creació empreses i dinamització empresarial 
 • Formació 
 • Dinamització turística i comercial 

Adreça electrònica de l'àrea: ccmn.promeconomica@ccmoianes.cat

Aquesta àrea ofereix serveis i programes gestionats pel Consorci del Moianès, que actualment és una enitat adscrita al Consell i que en desenvolupa tota la branca dedicada a la promoció econòmica.

La creació de la comarca i la constitució del Consell Comarcal del Moianès han permès que el Consorci del Moianès es pugui adscriure al Consell Comarcal i que compleixi la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 

Aquest fet ha evitat el tancament dels serveis del Consorci del Moianès, que continua portant a terme tasques de promoció econòmica a la comarca (Servei d'ocupació, serveis d'assessorament a la creació d'empreses i consolidació empresarial, formació i promoció turística i comercial). La resta de serveis que prestava el Consorci (joventut, immigració, teixit associatiu, gent gran... ) ja els estem oferint des del Consell.

Els serveis, projectes i competències de l'Àrea de promoció econòmica que ofereix i gestiona el Consorci del Moianès, són: 

1. SERVEI D'OCUPACIÓ DEL MOIANÈS

Amb l'objectiu principal de millorar l'ocupabilitat dels habitants del Moianès.

 • Suport en la recerca de feina
 • Orientació laboral
 • Millores de les competències a través de la formació
 • Borsa d'ofertes de treball i borsa de pràctiques laborals
 • Serveis especialitzats per la millora de l'ocupabilitat
 • Projectes de foment de l'ocupació (programa 30 plus, projecte innovador, Enfeina't, Ubicat...)

Cal demanar cita prèvia. Adreça electrònica de contacte: som@consorcidelmoianes.cat

Pàgina web de referència: www.consorcidelmoianes.cat

__________________

2. SERVEI D'ASSESSORAMENT A LES EMPRESES I ALS EMPRENEDORS

Amb els objectius bàsics de fomentar l'autoocupació, la cultura emprenedora i les iniciatives de desenvolupament local, i facilitar la informació i l'assessorament necessaris a les empreses existents per tal que es consolidin, i axí millorar la competitivitat del teixit empresarial. 

 • Assessorament per la creació de noves empreses i ampliació de negoci i diversificació d'activitats
 • Assessorament tècnic especialitzat per a empreses 
 • Formació empresarial
 • Projectes de foment de dinamització del teixit econòmic

Cal demanar cita prèvia. Adreça electrònica de contacte: empreses@consorcidelmoianes.cat

Pàgina web de referència: www.consorcidelmoianes.cat

__________________

3. PROMOCIÓ TURÍSTICA I DINAMITZACIÓ COMERCIAL 

A fi de difondre el Moianès com una zona atractiva per visitar i residir.

 • Informació i atenció als visitants de l'Oficina de turisme del Moianès o punts d'informació turística als municipis
 • Promoció turística de la comarca
 • Creació d'itineraris i productes turístics
 • Participació i organització de fires
 • Inventari de recursos turístics i patrimonials
 • Execució del Pla de dinamització comercial

Adreça electrònica de contacte: turisme@consorcidelmoianes.cat

Pàgina web de referència: www.moianesmes.cat

__________________

4. PROJECTE ECOMUSEU DEL MOIANÈS

L'Ecomuseu del Moianès és un projecte territorial que té com a objectiu bàsic revaloritzar el patrimoni preindustrial existent al Moianès i convertir-lo en un producte turístic, cultural, mediambiental, social i econòmic per tal de generar activitat econòmica i nous llocs de treball al Moianès. 

 • Rehabilitació, neteja i adequació de patrimoni arquitectònic i natural
 • Gestió de radials i llocs visitables a cada municipi
 • Exposicions itinerants i permanents dels radials de l'Ecomuseu
 • Recuperació de la memòria oral
 • Edició de material de promoció i difusió del projecte

Adreça electrònica de contacte: ecomuseu@consorcidelmoianes.cat

Pàgina web de referència: www.moianesmes.cat/elmoianes/ecomuseu/

__________________

5. FORMACIÓ OCUPACIONAL I DE RECICLATGE

Amb l'objectiu de millorar la qualificació dels recursos humans del Moianès i facilitar així la seva integració en el mercat de treball.

 • Formació per a persones en situació d'atur
 • Formació de reciclatge per a treballadors en actiu
 • Formació reglada

Adreça electrònica de contacte: formacio@consorcidelmoianes.cat

Pàgina web de referència: www.consorcidelmoianes.cat

Darrera actualització: 22.01.2019 | 10:18