Àrea 2. Territori, medi i assistència als municipis

 • Habitatge, urbanisme, consum i medi ambient 
 • Desenvolupament Rural 
 • Ecomuseu, patrimoni i cultura
 • Infraestructures,equipaments i protecció civil
 • Administració electrònica i TIC’s. Suport i assistència als  municipis  

Adreça electrònica de l'àrea: ccmn.territori@ccmoianes.cat

Els serveis, projectes i competències de l'Area de Territori són: 

1. OFICINA LOCAL D'HABITATGE DEL MOIANÈS

 • Informació i tramitació sobre diferents ajudes previstes al Pla per al dret de l'habitatge vigent: ajudes de lloguer, ajudes de rehabilitació...
 • Tràmits de cèdules d'habitablitat de primera i segona ocupació
 • Gestió de la borsa de lloguer social
 • Servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH)

Cal demanar cita prèvia. Adreça electrònica de contacte: ccmn.habitatge@ccmoianes.cat

__________________

2. OFICINA COMARCAL DE CONSUM

 • Informar, orientar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb el consum. Drets, deures i consultes plantejades pels consumidors o usuaris i empreses o establiments comercials 
 • Recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions

Cal demanar cita prèvia. Adreça electrònica de contacte: ccmn.consum@ccmoianes.cat

__________________

3. SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA ALS AJUNTAMENTS

 • Prestació conjunta del Servei Tècnic Infomàtic als ajuntaments del Moianès que s'hi han adherit, amb la contractació d'una empresa externa que ofereix suport als ajuntaments i al Consell.

Adreça electrònica de contacte: ccmn.tic@ccmoianes.cat

__________________

4. ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL

 • El Consell Comarcal ha creat l'òrgan tècnic ambiental comarcal que és l'encarregat de fer els informes d'idoneïtat i suficiència i els informes integrats de les sol·licituds de les llicències d'activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009 dels 10 municipis del Moianès

Adreça electrònica de contacte: ccmn.mediambient@ccmoianes.cat

__________________

5. OSTEM (Oficina de Serveis Tècnics del Moianès)

 • Servei manconumat centrat en la prestació dels serveis tècnics municipals, relacionats amb la planificació i gestió urbanística i d'activitats econòmiques dels municipis; el Consell Comarcal posa a l'abast dels municipis del Moianès que s'hi han adherit, els serveis d'arquitecte i enginyer.

Adreça electrònica de contacte: ccmn.territori@ccmoianes.cat

 

6. ESTUDIS DE L'ÀREA DE TERRITORI

Darrera actualització: 30.04.2019 | 11:24