Àrea 1. Transversal - Planificació, estratègia territorial i comunicació

 • Reglament Organització Comarcal  
 • Pla actuació comarcal
 • Comunicació 
 • Participació Ciutadana
 • Recursos humans
 • Hisenda
 • Atenció Ciutadana
 • Planificació  Estratègica - Desenvolupament local i Observatori Estratègic  

Adreça electrònica de l'àrea: ccmn.planificacio@ccmoianes.cat

Adreça electrònica de premsa - informació - comunicacio: ccmn.comunicacio@ccmoianes.cat

Els serveis, projectes i competències de l'Àrea de Planificació, estratègia territorial i comunicació són: 

 • Elaboració del Pla d'Actuació Comarcal i el Reglament d'Organització Comarcal
 • Comunicar els serveis, projectes i actuacions de l'enitat als diferents agents del territori
 • Propiciar processos de participació ciutadana i dinamitzar-los
 • Seguiment per a la implantació dels plans estratègics
 • A través de l'àrea econòmica, gestió dels recursos humans i hisenda
 • I planificació estratègica, entre d'altres a través de l'elaboració i estudis de desenvolupament local, i amb  L'OBSERVATORI ESTRATÈGIC DEL MOIANÈS.

 

Darrera actualització: 30.01.2019 | 12:24