Àrea de Serveis a les persones

Serveis, projectes i competències de l'Àrea de serveis a les persones

1. ENSENYAMENT

A partir del proper curs escolar 2017-2018 el Consell Comarcal començarà a prestar les següents competències delegades per part del Departament d'Ensenyament.

 • Ajudes individuals de menjador
 • Servei de transport escolar obligartori i no obligatori
 • Servei escolar de menjador
 • Gestió de projectes educatius a nivell comarcal (educació a temps complet, edu.moianès,...)

      T. 93 820 80 00 /   ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat

 

2. SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

2.1. SERVEIS SOCIALS BÀSICS

 • Coordinació equips de serveis socials bàsics dels 10 municipis (Treballadora Social i Edicadora social)
 • Servei bàsic d'atenció socials als 10 municips (treball social i educació social)
 • Servei d'atenció domiciliària (SAD)
 • Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial (Centre obert)
 • Serveis residencials d'estada limitada (acolliment urgència social / residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social)

2.2. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

 • Equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIA)
 • Transport adaptat
 • Serveis i projectes de dinamització comunitària

2.3. PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ DEPENDÈNCIA

 • Informació sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents

2.4. SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA (SIAD)

 • Servei psicològic
 • Assessorament jurídic
 • Activitats i formació en matèria d'igualtat

      Cal demanar cita prèvia

2.5. SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA (SOJ)

Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejar pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes.

Per informació d'aquests serveis cal demanar cita prèvia:

   T. 93 820 80 00 / ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

 

3. ÀMBIT JOVENTUT

3.1. SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT DEL MOIANÈS

 • Seguiment de les activitats d'educació en el lleure on hi participen menors de 18 anys
 • Seguiment i inspeccions en matèria d'instal·lacions juvenils
 • Oficina Comarcal de Joventut
 • Desplegament de les polítiques de joventut comarcals
 • Suport als ajuntaments de la comarca per al desenvolupament de polítiques locals de joventut (tècnics i regidors)
 • Suport i assessorament a les entitats joves de la comarca

      T. 93 820 80 00 / ccmn.joventut@ccmoianes.cat

3.2. PUNT D'INFORMACIÓ GARANTIA JUVENIL - XARXA IMPULSORS DE GARANTIA JUVENIL

 • Informació sobre Garantia Juvenil i programes formatius d'inserció
 • Suport en la inscripció al sistema de Garantia Juvenil
 • Orientació acadèmica i laboral

        T. 93 820 80 00 / ccmn.garantia@ccmoianes.cat

 

4. SERVEI D'ACOLLIDA A LES PERSONES MIGRADES

 • Servei d'informació i asessorament sobre estrangeria (OFIM)
 • Projectes de convivència i acollida
 • Formació bàsica

       Cal demanar cita prèvia - T. 93 820 80 00 /    ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

 

A partir del mes d'octubre s'oferiran ambé els següents serveis : 

 • Programa de Dinamització de la Gent Gran
 • Servei intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH)
Darrera actualització: 07.11.2017 | 10:13
Darrera actualització: 07.11.2017 | 10:13