Procés selectiu Enginyer tècnic Consell Comarcal del Moianès

Dimarts, 18 de juliol de 2017 a les 10:00

Anunci del procés selectiu per un Enginyer Tècnic per al Consell Comarcal del Moianès. 

Bases que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí d'una plaça de funcionari/ària de carrera- enginyer/a tècnic/a (A2), escala d'administració especial, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'àrea de territori.

Termini de presentació: del 19 de juliol fins al 7 d'agost (inclosos)

Darrera actualització: 18.07.2017 | 12:08