Procediment de preselecció de 3 persones, en el marc de la convocatòria del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i creació de borsa de treball, any 2020

Dilluns, 9 de novembre de 2020 a les 11:30

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 2 de novembre de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procediment de preselecció per màxima urgència de 3 persones en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès en el marc de la convocatòria per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre) i creació de borsa de treball.

Podeu accedir a la informació clicant sobre aquest enllaç: Procediment de preselecció de 3 persones, en el marc de la convocatòria del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i creació de borsa de treball, any 2020

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 10 de novembre de 2020 fins el 19 de novembre de 2020.

- Trobareu el PDF amb la instància a omplir en el cas que ho presenteu de manera presencial al Consell Comarcal del Moianès

- En el cas que la presentació sigui de manera telemàtica cal emplenar la instància genèrica: http://www.ccmoianes.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html, i fer-hi constar de manera expressa que: S'accepten les bases, així com que es reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes.

 

Darrera actualització: 13.11.2020 | 17:47