Convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1, adscrita a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Dimarts, 13 d'abril de 2021 a les 15:30

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 14 de desembre de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d’administratiu(va (C1), adscrit/a a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics i Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant sistema concurs-oposició i la creació d’una borsa de treball.

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1 adscrit/a a l'Àrea de Serveis Socials

Podeu accedir a la informació clicant sobre aquest enllaç: Convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1, adscrita a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Darrera actualització: 13.04.2021 | 15:42